Saying things forgot about....

Friday, December 8, 2006

Oh, oh. forgot to immediatly back-up obviously

In short ordre i might try to reconstruct some of the sentences on my last post.

The situation of the fort is thus: There are some obvious factors playing in the area;
Technical players, police-departments etc., are generally operating professionally and not very diverted. However there is an intense campaign of influencing with prejudices going on,
and as these seem to appeal the most to the lower echolons, some things may be happening.
The population, concerned as it is, is like wax, to the argument of the day.

Interesting ranges of sentiments, (the interim playing a secondary christmas quarrel etc.,)
compromise the misty view. The huge discrepancy between theoretical possibilities and actual situation confuses even the housing-activists. It's obvious that a completely different approach would be the more rewarding. However under constant fire of backdoorpolitics, constraint,
plotting and the exploit of prejudices, the presisting course had set score.

Meanwhile, outside , the world has changed. And not only for the better. The actual burocratics that pull lines on the very project, transgress to diluting the international reality now they are mobilised. The good news is people just have better looks, tv and adds. appear more fashionable.

On the awkward side international impolitics are more outspoken and thus polarising, and the national media-trend is apt to light out differences. One only good notice there: much of it is :
been there seen that, and it surely always will.
(examples, pro-israel bias of UScongress, unwill to release syria of threat, negating somalian negotiation, the huge anti putin/chavez, whoever else might be socialist, blair, rhetorics)

1 comment:

onix said...

Zodra ik er tijd voor krijg zal ik het vorige artikel proberen te rekonstrueren.

De situatie in het fort is aldus: Bepaalde overduidelijke belangen spelen in het gebied;
Technies betrokken partijen , bvb politiediensten, werken over het algemeen professioneel en redelijk realisties. Er is echter wel een kampagne van beinvloeding met vooroordelen aan de gang. En aangezien die het meest invloed hebben op personeel en middenkaders, kan het nog gevolgen hebben.
(noot: de situatie is nu na ondertekening, tegen-informatie, etc. etc enigszins anders)
De bevolking , hoe geinteresseerd dan ook, is als was in de handen van de argumenten van de dag.

Interresante verzamelingen gevoelens,(bvb. de interim die een tweedehands kerstdeuntje zingt) bemoeilijken het zicht op de mistige ontwikkelingen. De enorme tegenstelling tussen de theoretiese mogelijkheden en de feitelijke situatie verwarren zelfs de krakers. Een volledig nieuwe aanpak lijkt het meest te kunnen opleveren. Maar onder de konstante druk van achterdeurpolitiek, beperkingen, geheime agendas en het uitspelen van vooroordelen, heeft de huidige aanpak, iig. alvast wat resultaten gescoord.

Ondertussen is de wereld buiten veranderd, niet alleen ten goede..
De burokraten die in werkelijkheid aan de touwtjes achter dit projekt trekken, verplaatsen hun aandacht naar het vervuilen van de internationale werkelijkheid nu hun
krachten gemobiliseerd zijn. Het goede nieuws is dat mensen er iets beter uitzien, dat tv en advertenties aanvaardbaarder ogen.

Meer benauwend is dat internationale poliziek weleenswaar iets nadrukkelijker zich uitspreekt, maar daardoor toch tegenstellingen lijkt te veroorzaken, en dat de nationale media happig zijn om die verschillen uit te lichten.
Wat dat betreft is er maar 1 lichtpunt: Het is niets nieuws. We hebben het allemaal eerder meegemaakt en gezien.
En we zullen er altijd doorheen blijven prikken.
(voorbeelden: het pro-israel vooroordeel van het usiaanse ("demokratiese") congres, onwil om syrie onbedreigd te laten, het negeren van somaliese onderhandelingen, de uitgebreide retoriek tegen : putin, chavez, en wie er verder maar socialist zou kunnen zijn, en de atoompraatjes van blair.)

Blog Archive

Labels

limit

Personally i try not to be rude. However sometimes i screw up. Basically i will remove, discriminating and hate posts. And comments clearly derivant from well prepared 'neocon' (kapitalist) pr or secret service agents. (aivd , fbi, mossad etc.) Dutch language is welcome. English prefered, sorry if that bothers my fellow countryman who always seem to think they know how to handle their languages. Ill edit this some time;)

wanted terrorist: name silencer aka stealotron

wanted terrorist: name silencer aka stealotron
Through lies and fraud this one is managed to rob 1000000s of the fruits of their work and their voice