Saying things forgot about....

Tuesday, November 21, 2006

A day in the life off.....ntcb

Welcome dear readers,
from the relative calmth of my buro chair let me introduce you to the turbulences of dutch and international politics.(diary style)

I will prolli post on a near daily basis and even more often unless,
i find a more important intellectual obligation.

The posts you will find here written by me , will offer shocking insights in the reality behind the media. Not bcus i like sensation, but bcus it is the nature
of these realitys.

Since currently the left (my side) in the netherlands is winning largely in the polls ahead of elections i am glad to announce the possibility we, the contributors and readers of this blog will proof essential in shaping some of the future politics of the netherlands, europe, and intercontinental, interregional cooperation.

The keywords should be tolerance, joy, future and participation.
Good luck.

On with the bad news: The lasting campaign in the context of the newly organised ntcb (a new dutch secret service branch) wich aims at destroying the means of personal expression that might lead to unwanted political views, ( examples are forum contributions, blog comments, and even the rapture of the national media's headlines to silence the individual.)
One of these targetted individuals being me.
My views are unwanted often... primarily btw. because they are anti-capitalist, anti-zionist and anti racist.
On the other hand ofcourse everyone and all tries to profit from my opinions
and observations, its quitte a complicated picture for myself...

that was todays bad news.
unfortunately i have another related story to tell today...

1 comment:

onix said...

Welkom beste lezers,
Laat me jullie vanaf de relatieve kalmte van mijn burostoel introduceren in de turbulenties van nederlandse en internationale politiek. (dagboek stijl)

Wrsch. zal ik op een bijna dagelijkse basis posten en mogelijk
zelfs vaker, tenzij ik een belangrijker intellektuele verplichting vind.

De posts die ik hier geschreven heb , zullen schokkende inzichten in de werkelijkheid achter de media te zien geven. Niet omdat ik nu zo van sensatie houd, maar omdat het aanzicht van die werkelijkheid is.

Aangezien momenteel links (mijn kant) in nederland grote voorsprong behaald in de peilingen voor het stemmen, ben ik blij de mogelijkheod aan te kondigen dat wij, de deelnemers en lezers van dit blog, essentieel zullen blijken
in het scheppen van enige van de toekomstige politieken van nederland, euopa em interkontinentale interregionale samenwerking.

De sleutelwoorden zouden tolerantie, vreugde , toekomst en meedoen moeten zijn.
Veel geluk.

Verder met het slechte nieuws: De voortgaande kampagne in de kontext van de onlangs geformeerde ntcb
(een nederlandse geheime dienst tak) die erop gericht is de middellen van persoonlijke uitingen die zouden kunnen leiden tot ongewenste politieke gedachten,
(zoals bijvoorbeeld: forum bijdrages, blogs, en zelfs het plooien van de koppen van kranten,
om het individu tot zwijgen te brengen.)
Een van de beoogde doelmerken ben ik.Mijn blik op dingen is regelmatig ongewenst.....
in eerste instantie overigens omdat ze anti-kapitalisties, anti-zionisties en anti rassisties zijn.

Aan de andere kant probeert natuurlijk iedereen en alles te profiteren van mijn kijk. Ik vind het zelf ook nogal gekompliseert...

Dat was het slechte nieuws van vandaag helaas heb ik nog zo.n verhaal om vandaag te vertellen.

Blog Archive

Labels

limit

Personally i try not to be rude. However sometimes i screw up. Basically i will remove, discriminating and hate posts. And comments clearly derivant from well prepared 'neocon' (kapitalist) pr or secret service agents. (aivd , fbi, mossad etc.) Dutch language is welcome. English prefered, sorry if that bothers my fellow countryman who always seem to think they know how to handle their languages. Ill edit this some time;)

wanted terrorist: name silencer aka stealotron

wanted terrorist: name silencer aka stealotron
Through lies and fraud this one is managed to rob 1000000s of the fruits of their work and their voice