Saying things forgot about....

Wednesday, November 22, 2006

Elections day and elections manipulations.

Today is the dutch election day, it's not a big thing, because it is
not a transparant election, but it is all we got. And with hearing the propaganda of 'democracy' every day, people are more mused then appears realist.

Reality is i have to write and copy my blog-entrys before posting them, wasting triple the time they need. Because texts may change while i use the blog. Or a forum, or anything else that leads to public expression. Like even my pc.(it is also hindering my reading into new subjects)

The last few days i have tried (despite being censored) to be engaged with the dutch. The result was great. Another result was that the reaction , by mangling my texts, targeted my writings and freedom of expression for the gazillionth time.

This is not an atmosphere of fair elections.
That is why i call with the courage of despair, to act up against the kapitalist bloodsucker pigs.

Act up against the destruction of the planetary rights for uncensored expression , our rights. Stand up for the right to life on other continents and the right to have an healthy environment and ecology.

These are things, the wrongwingers (called rightwingers to long now) do try to destroy. Like if they try to destroy the posibility of a future for humans on this planet.

advise:
So let's vote SP,( vote the green, vote socialist,) just like we have been saying we would.Lets hope even the ones that get jobs from politics, will take the signal to rethink the true meaning of freedom.

If we never give up, one day there wil be equal rights and justice.
Think of louis seveke, and how noone but the reaction (that means the conservatives) had a need to murder him.

(We still know why schiphol-refugees burned )

1 comment:

onix said...

nederlandse versie:

Verkiezingsdag en verkiezingsmanipulatieVandaag zijn de nederlandse verkiezingen, het is geen groot ding, omdat het geen transparante verkiezing is maar het is alles wat we hebben. En met het horen van de dagelijkse propaganda voor 'demokratie' , zijn mensen meer bewogen dan realisties lijkt.

De realiteit is dat ik mijn blog-teksten moet schrijven en kopieren voor ik ze post, driedubbel de ervoor nodige tijd verspillen. Want texten kunnen veranderen als ik het blog gebruik.
Of een forum, of wat er ook maar leidt tot het openbaar maken van mijn mening.Zelfs op mijn pc. (het verhindert me ook me verder in onderwerpen te verdiepen)

De laatste paar dagen heb ik geprobeerd (ondanks senzuur) om bij de nederlanders betrokken te zijn. Het is wel een suukses. Een ander effekt was dat de reaxie, door mijn tekst te veranderen, voor de zoveelste keer mijn schrijven en vrijheid van meningsuiting onder vuur nam.

Dit is niet de sfeer van eerlijke verkiezingen.
Daarom roep ik met de moed der wanhoop op iets aan de kapitalistiese vampiervarkens te doen.

Doe iets tegen de vernieling aan het wereldwijde recht op vrijheid van meningsuiting. Sta op voor het recht om te leven op andere kontinenten en het recht op een gezonde omgeving en natuur.

Dat zijn de fouten die de onrechtelingen ('recht's worden ze al te lang genoemd) proberen te vernietigen.Alsof ze proberen een mogelijke toekomst voor mensen op deze planeet onmogelijk te maken.

Advies:
Laten we dus SP stemmen, (stem groen, socialisties) . Presies wat we al zeiden. Laten we hopen dat zelfs degenen die er een baan in de politiek aan overhouden, het signaal oppakken om te denken over de werkelijke betekenis van vrijheid.

ALs we het nooit opgeven, zullen er op een dag gelijke rechten en rechtvaardigheid zijn. Denk aan Louis Seveke, en hoe niemand behalve de reaksie (ook wel de konservatieven genoemd) een reden had hem te vermoorden.

(ondanks dat weten we waarom schiphol brandde)

Blog Archive

Labels

limit

Personally i try not to be rude. However sometimes i screw up. Basically i will remove, discriminating and hate posts. And comments clearly derivant from well prepared 'neocon' (kapitalist) pr or secret service agents. (aivd , fbi, mossad etc.) Dutch language is welcome. English prefered, sorry if that bothers my fellow countryman who always seem to think they know how to handle their languages. Ill edit this some time;)

wanted terrorist: name silencer aka stealotron

wanted terrorist: name silencer aka stealotron
Through lies and fraud this one is managed to rob 1000000s of the fruits of their work and their voice