Saying things forgot about....

Monday, March 26, 2007

slightly harrased

Sometimes, when i have been slightly harrased, i feel like posting things like this:

LETTER CXXIV
Usbek to the Mollah Mehemet Ali, Guardian of the Three Tombs, at Koum

To what end are the fasts of the imans, and the sackcloth of the mullahs? The hand of God has twice lain heavy upon the children of the law: the sun has obscured his beams and seems to shine only upon their overthrow: their armies assemble to be dispersed like dust.
The empire of the Osmanli is shaken by two defeats more disastrous than it ever experienced before. A Christian Mufti supports it with great difficulty: the grand vizier of Germany1 is the scourge of God, sent to chastise the followers of Omar: he carries everywhere the wrath of Heaven, enraged at their rebellion and their treachery.
Holy spirit of the imans, thou weepest night and day over the children of the Prophet, whom the detestable Omar misled: thy bowels are moved at the sight of their misfortunes: thou desirest their conversion, and not their perdition: thou wouldst have them united under the standard of Hali through the tears of the saints; and not scattered among the mountains and the deserts through terror of the infidels.

Paris, the 1st of the moon of Chalval, 1718.

This was once written by montesquieu.
I like it because it is stylish, it hardly lost context (where did i hear the word Omar before? Mollahs guarding tombs.. it really got everything.)
I have no clue wether Usbeks intends are all that good, however maybe montesquie thinks this is 'his' clue. to the problem. Visionary.

Montasquieu is also identified as one of the ones that couldn't objectively place the function of climate in human evolution, though his theory of france being "just fine" holds when we reflect it is discernible that the energetic reward of industrialisation in temperate zones is highest and cheapest as a result of the impact of climate on human fysiology.

He must think the same thing: how can i get all that bias out of my head.
http://www.wm.edu/history/rbsche/plp/

1 comment:

onix said...

Ik heb niet veel zin alles te vertalen. Ik denk dat de meeste lezers engels lezen.
Maar om recht te doen aan de poezie in de quoot wil ik een vertaling wagen.

Enigszins lastiggevallen


Soms op dagen dat ik een beetje ben lastiggevallen wil ik dingen als dit posten.

brief 74
Uzbek aan de mollah mehemet ali, bewaker van de drie tombes, bij koum.
waartoe leidt het vasten der imans,
en de jute kleding der mullahs?

De hand van god heeft twee keer zwaar op de kinderen van de wet gewogen. De zon blijft verborgen en schijnt enkel licht op hun omverwerping te schijnen. Hun legers verzamelen om als stof verspreid te raken.
het rijk van de otomani (1) schudt door 2 nederlagen , grotere rampen dan ooit, op haar grondvesten. Slechts met grote moeite geeft een christelijke kerkvorst het toe, de grootvizier van duitsland is de woede van God, gezonden om de volgelingen van omar te bestraffen,
overal brengt hij de wraak uit de hemel, woedend op hun opstand en verraad.
Heilige geesten van de imans, dag en nacht vermag gij huilen vanwege de kinderen van de profeet, misleid door de onverteerbare omar;
uw ingewanden raken bewogen door het zien van hun ongeluk: u verlangt hun bekering, en niet hun teloorgang(2)onder de banier van Hali(3) zou u ze verenigen middels de tranen der heiligen;en niet verstrooid in de bergen en woestijnen door de terreur van de ongelovigen.

Parijs de eerste van de maand chalval, 1718

Dit is eens door montesquieu geschreven, ik waardeer de stilering, en het heeft bijna niet aan belang ingeboet(waar heb ik het woord omar eerder gehoord, mollahs die tombes bewaken... alles is er).
Ik heb geen idee of uzbeks bedoelingen zo goed waren,maar ik denk dat montesquieu 'zijn' punt waardeert. in deze zaak. Visionair.

montesquieu wordt ook wel herkend als een van degenen die niet in staat waren de funktie van klimaat objektief in de menselijke evolutie te plaaten, hoewel zijn theorie dat frankrijk "presies goed" is standhoud als we nagaan dat het valt op te merken dat de energetiese beloning van industrialisatie het hoogst en goedkoopst is in de gematigde zones als het gevolg van de invloed van klimaat op de menselijke lichamelijke karakteristiek(fysiologie ok;)?

Hij zal wel hetzelfde denken: Hoe krijg ik al die vooroordelen uit mijn hoofd.
http://www.wm.edu/history/rbsche/plp/


(1)(histories wordt naar een otomaans rijk verwezen, voor montesquie had deze term 'turk' vermoedlijk ongeveer dezelfde lading als nu arabier of islamiet)

(2) ik ken het woord perdition niet maar het is een religieuze term, die ongeveer vertaald kan worden met hellevaart of ontkerkelijking.

(3)(metafoor voor haliburton;)
Ik weet niet wie Hali is, misschien de spoils of war, een kami van de oorlogsbuit, Mogelijk ook oorspronkelijk Kali, de hel, of
figuurlijk, geregeerd door een onverenigbaar systeem.(in die zin het gristendom) De tranen van de heiligen zijn belangrijk in die kontext. tranen zijn op hun beurt een metafoor voor parels 'der wijsheid'.

Blog Archive

Labels

limit

Personally i try not to be rude. However sometimes i screw up. Basically i will remove, discriminating and hate posts. And comments clearly derivant from well prepared 'neocon' (kapitalist) pr or secret service agents. (aivd , fbi, mossad etc.) Dutch language is welcome. English prefered, sorry if that bothers my fellow countryman who always seem to think they know how to handle their languages. Ill edit this some time;)

wanted terrorist: name silencer aka stealotron

wanted terrorist: name silencer aka stealotron
Through lies and fraud this one is managed to rob 1000000s of the fruits of their work and their voice